Webshop » Documenten » CE Dossiers » F1. CE Technisch Dossier Elektrische Apparatuur

F1. CE Technisch Dossier Elektrische Apparatuur

F1. CE Technisch Dossier Elektrische Apparatuur

€ 59,95 exclusief BTW
€ 72,54 inclusief BTW

Aantal  
Voorbeeld technisch dossier voor elektrische apparaten

Een .zip bestand met hierin een mappenstructuur:
- Juridisch kader (basisdocument gebaseerd op CE wetgeving in WORD)
- Risicoanalyse (basisdocument met de eisen uit de Laagspanning 2014/35/EU en EMC 2014/30/EU in XLS. Tevens komen RoHS 2011/65/EU en WEEE wetgeving aan bod).
- Gebruiksaanwijzing (informatiedocument: wat moet er minimaal in een gebruiksaanwijzing staan?)
- Technische details (informatiedocument: conformiteitsbeoordeling incl. flowcharts en wat moet er minimaal in een technisch dossier aanwezig zijn?)
- CE label (informatiedocument: wat moet er op de CE markering staan?)
- Verklaring van Overeenstemming (basisdocument van een model verklaring in WORD)

In dit voorbeeld technische dossier zijn de minimaal van toepassing zijnde richtlijnen op een elektrisch / elektronisch product uitgewerkt. De bewerkbare documenten zijn uiteraard volledig aan te passen door uzelf.

Na betaling ontvangt U een e-mail met daarin een download link voor het bestelde document.