Webshop » Documenten » CE Dossiers » C1. CE Technisch Dossier LED Armaturen

C1. CE Technisch Dossier LED Armaturen

C1. CE Technisch Dossier LED Armaturen

€ 59,95 exclusief BTW
€ 72,54 inclusief BTW

Aantal  
Voorbeeld technisch dossier voor LED armaturen

Een .zip bestand met hierin een mappenstructuur:
- Juridisch kader (basisdocument gebaseerd op CE wetgeving in WORD)
- Risicoanalyse (basisdocument met de eisen uit de Laagspanning 2014/35/EU en EMC 2014/30/EU in XLS)
- Gebruiksaanwijzing (informatiedocument: wat moet er minimaal in een gebruiksaanwijzing staan?)
- Technische details (informatiedocument: conformiteitsbeoordeling incl. flowcharts en wat moet er minimaal in een technisch dossier aanwezig zijn?)
- CE label (informatiedocument: wat moet er op de CE markering staan?)
- Verklaring van Overeenstemming (basisdocument van een model verklaring in WORD)

In dit voorbeeld technische dossier zijn de minimaal van toepassing zijnde richtlijnen op een samengesteld product uitgewerkt maar het dossier kan ook worden gebruikt voor LED lampen zonder randapparatuur als drivers, e.d. De bewerkbare documenten zijn uiteraard volledig aan te passen door uzelf.

Na betaling ontvangt U een e-mail met daarin een download link voor het bestelde document.